Projektiranje i izvođenje usluga u poljoprivredi

Tehnološki projekt sustava navodnjavanja sadrži  detalje o investiranju u sustav navodnjavanja, uključujući tehničke i proizvodne aspekte, grafičke ilustracije i vrstu ulaganja - bilo da se radi o uspostavi novih nasada ili unaprjeđenju postojećih.

Prikazat ćemo lokaciju planiranog voćnjaka na katastarskoj karti, s posebnim osvrtom na vrste i sorte voća, kao i sadni materijal.

Detaljno ćemo istražiti analizu tla, uvjete uzgoja kao što su klima, potrebe za vodom i hranjivima te specificirati karakteristike sustava navodnjavanja za nasade.

 

img_divider

Pošaljite Upit